เว็บสล็อตออนไลน์ มหาวิทยาลัยสามารถหล่อเลี้ยงผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้

เว็บสล็อตออนไลน์ มหาวิทยาลัยสามารถหล่อเลี้ยงผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้

มหาวิทยาลัยสามารถเป็นเบ้าหลอม เว็บสล็อตออนไลน์ ของภาวะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้หรือไม่?ความท้าทายที่สำคัญคือภารกิจของมหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นสำหรับการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่าทำไมและอย่างไรพวกเขาจึงถูกจัดตั้งขึ้น – ในสาขาวิชาเพื่อผลิตความรู้ แต่ตามที่ผู้ร่วมอภิปรายใน การสัมมนาผ่านเว็บระดับนานาชาติของ University World Newsในหัวข้อเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มีบางวิธีที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

ซึ่งรวมถึงการเลือกเป้าหมายสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนการเลือกผู้สมัครเพื่อพิจารณาถึงความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใช้แนวทางสหสาขาวิชาชีพและสร้างการพัฒนาทักษะและค่านิยมที่เหมาะสมในหลักสูตร และจัดโปรแกรมในลักษณะที่ให้เวลาอย่างมากสำหรับประสบการณ์จริงและขอให้พันธมิตรที่มอบประสบการณ์นั้นเพื่อวัดผลกระทบ

Patrick Awuah ผู้ร่วมก่อตั้ง Ashesi University ประเทศกานากล่าวว่า “หากเราสามารถให้ความรู้แก่ผู้คนด้วยความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อสังคม ผู้ที่มีความกล้าหาญ ผู้รู้แจ้งและมีจริยธรรม การเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้”

ผู้คนมากกว่า 1,100 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่ออภิปรายว่า

การอภิปรายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง The MasterCard Foundation และUniversity World Newsและเป็นเจ้าภาพร่วมกับ DrEducation บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับโลก

ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปถูกกำหนดอย่างกว้างๆ

 ว่าเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและยั่งยืน และการอภิปรายก็พยายามสำรวจคำถามต่างๆ เช่น: วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะอย่างไรหากภาวะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงได้กลายมาเป็นโครงสร้างหลักของชีวิตนักศึกษา จะนำภาวะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ในโปรแกรมวิชาการได้อย่างไร? เราจะวัดและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล มหาวิทยาลัย และสังคมได้อย่างไร

การกำหนดการเปลี่ยนแปลง

การสัมมนาผ่านเว็บเริ่มต้นขึ้นโดยวิทยากรแนะนำตัวเองและยกประเด็นสำคัญ

ดร.ราหุล เชาดาฮา นักวิจัยหลักและซีอีโอของ DrEducation ซึ่งเป็นผู้ดูแลการอภิปราย เริ่มต้นด้วยการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง ‘ภาวะผู้นำในการทำธุรกรรม’ โดยทันที โดยมีเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน คือ ‘ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนรูปแบบ’ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และ ‘ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนรูปแบบ’ ‘ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและเท่าเทียมกันในสภาพสังคม

เขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้สังคมต่างๆ ดูเหมือนจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น และถามผู้เข้าร่วมผ่านการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ว่า “มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” หรือไม่?

ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมมีการแบ่งแยกอย่างมาก โดย 47% เห็นด้วยกับข้อความนี้ และ 31% ไม่เห็นด้วย

ผู้ร่วมอภิปรายระหว่างประเทศ

Choudaha ขอให้ผู้อภิปรายทั้งสี่คน ซึ่งรวมถึงผู้นำมหาวิทยาลัย 3 คน และMasterCard Foundation Scholarหนึ่งคน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามสิทธิของตนเอง เพื่อแนะนำตัวเอง สล็อตออนไลน์